Duyurular

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı bölge müdürlüklerinden şirketlere KEP çağrısı!

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı bölge müdürlüklerinden şirketlere KEP çağrısı!

  19.01.2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca “Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.”

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı bölge müdürlükleri, deniz taşımacılığı yapan şirketlerden 15.01.2014 tarihine kadar Kayıtlı Elektronik Posta adreslerini bildirmeleri istedi.

  Türkiye Noterler Birliği Vakfı teknoloji şirketi TNB KEP olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına tabi olan firmalara özel sunduğumuz kampanyalardan yararlanmak için kampanya@tnbkep.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

  Başvurunuzu kısa bir sürede tamamlayarak alabileceğiniz TNB KEP adresinizi elektronik tebligat adresiniz olarak ilgili merciler ile paylaşabilirsiniz.

 • Türkiye Bankalar Birliği

  Türkiye Bankalar Birliği Bankalardan e-tebligat için kullanacakları KEP adreslerini bildirmelerini istedi.

  Türkiye Bankalar Birliği Bankalardan e-tebligat için kullanacakları KEP adreslerini bildirmelerini istedi.

  T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, UYAP Bilişim Sistemi kullanılarak icra dairelerinden bankalara gönderilebilecek İcra ve İflas Kanunu 89. Madde hükümlerine ilişkin haciz ihbarnameleri için banka merkezlerine elektronik tebligat çıkarılmasına yönelik bir yapı tesis edilmesinin düşünüldüğü belirtmekte ve tüm bankaların bu amaçla kullanılacak e-tebligat adreslerinin toplanarak Bakanlığa iletilmesi talep etmektedir.

  T.C. Adalet Bakanlığı’na iletilmek üzere UYAP bilişim sisteminden gönderilecek tüm tebligatlarda kullanılacak bankaların e-tebligat adreslerini, en geç 17 Ocak 2014, Cuma günü saat 17.30’a kadar Türkiye Bankalar Birliğine bildirmeleri gerekmektedir.

  E- tebligat adresi; şirketinizin tebligat alabilmesi için gereken Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresidir.

  KEP hesabı edinmek “Online Başvuru” butonuna tıklamanız ve ihtiyacınıza uygun TNB KEP tarifesini seçmeniz yeterlidir.

  Başvurunuzu kısa bir sürede tamamlayarak alabileceğiniz TNB KEP adresinizi elektronik tebligat adresiniz olarak ilgili merciler ile paylaşabilirsiniz.

 • RTÜK

  RTÜK’ten Medya Hizmet Sağlayıcı İşletmelere KEP duyurusu!

  RTÜK’ten Medya Hizmet Sağlayıcı İşletmelere KEP duyurusu!

  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 29.11.2013 tarihinde yapılan 17420072.621.02/471-16217 no’lu basın bildirisinde 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 32 nci maddesi 10 uncu fıkrasında “Üst Kurul tarafından verilen uyarı kararları, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun Üst Kurula bildirdiği elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tebliğ edilir. Üst Kurula bildirilen elektronik posta adresinde değişiklik yapılmasına rağmen bu değişiklik Üst Kurula bildirilmediği takdirde, önceki adrese yapılan tebligat yapılmış sayılır.” ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.” hükmü uyarınca; medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara yapılacak tebligatların elektronik yolla gerçekleştirilecek olduğu ve bu doğrultuda Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları’ndan alınacak KEP adreslerini 19.01.2014 tarihine kadar taraflarına bildirilmesini talep etmiştir.

  Radyo Televizyon Üst Kuruluna tabi olan Medya Hizmet Sağlayıcı firmalara özel sunduğumuz kampanyalardan yararlanmak için kampanya@tnbkep.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

  Başvurunuzu kısa bir sürede tamamlayarak alabileceğiniz TNB KEP adresinizi elektronik tebligat adresiniz olarak ilgili merciler ile paylaşabilirsiniz.

 • BTK

  BTK’DAN İŞLETMELERE KEP DUYURUSU!

  BTK’DAN İŞLETMELERE KEP DUYURUSU!

  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Yetkilendirme Dairesi Başkanlığınca 11.10.2013 tarihinde şirketlere yapılan gönderide, Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “ Elektronik tebligat adresi edinme” başlıklı 6’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir.” maddesi uyarınca kurum tarafından ilgililere yapılacak elektronik tebligatlar için “elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adreslerini” 22.11.2013 tarihine kadar temin edilerek kendilerine iletilmesini talep etmiştir.

  Düzenleyici olarak BTK’ya tabi olan firmalara TNB KEP’in özel sunduğumuz kampanyalardan yararlanmak için kampanya@tnbkep.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

  Başvurunuzu kısa bir sürede tamamlayarak alabileceğiniz TNB KEP adresinizi elektronik tebligat adresiniz olarak ilgili merciler ile paylaşabilirsiniz.

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yapı Denetim Firmalarına KEP Çağrısı!

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yapı Denetim Firmalarına KEP Çağrısı!

  İşletmelerin KEP adreslerini Yapı Denetim Dairesi Başkanlığına bildirmesi gerekmektedir.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından şirketlere yazılan yazılara eklenen bir ifade ile, Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “ Elektronik tebligat adresi edinme” başlıklı 6’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir.” maddesi uyarınca kurum tarafından ilgililere yapılacak elektronik tebligatlar için “elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adreslerini” temin ederek Yapı Denetim Dairesi Başkanlığı’na bildirilmesini talep etmiştir.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tabi olan firmalara özel sunduğumuz kampanyalardan yararlanmak için kampanya@tnbkep.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

  Başvurunuzu kısa bir sürede tamamlayarak alabileceğiniz TNB KEP adresinizi elektronik tebligat adresiniz olarak ilgili merciler ile paylaşabilirsiniz.