Basın Bültenleri

Türkiye Noterler Birliği’nden teknolojiye yeni bir yatırım

TNB KEP ve TNB e-imza

bilgi ve belge güvenliği için çalışıyor

Kayıtlı Elektronik Posta konusunda BTK tarafından lisans alan Türkiye Noterler Birliği, Ocak 2012 tarihinde faaliyete geçirdiği TNB KEP şirketinden sonra şimdi de e-imza şirketi kurdu. TNB e-imza ismiyle faaliyete geçen şirket, Kayıtlı Elektronik Posta hizmeti almak isteyenlere de tek noktadan tam hizmet sunmayı amaçlıyor. Günümüzde e-imza, Araç Sürücü Bilgi Sistemi’nden, Ulusal Yargı Ağı Projesi’ne, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nden e-devlet uygulamalarına kadar birçok farklı alanda kullanılıyor ve elektronik ortamda paylaşılan belgelere hukuki geçerlilik kazandırıyor.

Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesinde uzun yıllardır kullanılan Kayıtlı E-Posta (KEP) sistemi, ülkemizde, 1 Temmuz 2012 tarihli yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe girdi. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunlu hale getirilen Kayıtlı E-Posta (KEP), yasal olarak geçerli elektronik yazışma ve bildirim olarak tanımlanıyor.

e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunulabilmeyi sağlayan KEP sisteminde KEP almak için değil ancak göndermek için e-imza ya da mobil imza kullanılması zorunlu. Kimlik doğrulama, veri bütünlüğünü koruma ve inkar edilemezlik gibi özellikler ile sanal ortamda güveniliği artıran e-imzayı KEP sisteminin önemli bir tamamlayıcısı olarak gördüklerini belirten TNB KEP Genel Müdürü Kürşat Güney,”E-imza bugün e-devlet uygulamalarından, Araç Sürücü Bilgi Sistemi’ne, Ulusal Yargı Ağı Projesi’nden Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne kadar pek çok alanda kullanılmakta ve elektronik ortamda paylaşılan belgelere hukuki geçerlilik kazandırmaktadır” dedi.

TNB KEP gibi e-imza şirketinin de Türkiye Noterler Birliği’nin hukuki bilgi birikiminden beslendiğine vurgu yapan Güney “TNB e-imza ile KEP adresi almak isteyen tüm kişi ve kuruluşlara yerinde hizmet sunuyoruz” dedi.

“Para cezası yok ama tebligat da yok”

“Anonim ve limited şirketler için zorunlu hale getirilen KEP sistemiyle ilgili en fazla soru, ceza konusunda geliyor. Her yeni uygulama hayata geçirilirken bir uyum süreci gerektirir. KEP adresi zorunlu ancak bir para cezası şu aşamada söz konusu değil” Güney, yakın zamanda KEP adresi olmayan şirketlerin tebligat alamayacağına vurgu yaptı. Güney, “Devlet, göndereceği son kağıt tebligatlarda da e-tebligata uygun bir KEP adresi temin edilmesi için uyarıda bulunacak. Çoğu zaman uygulamanın dışında kalmak, bazı süreçlerden mahrum bırakılmak en iyi ceza yöntemi olur. Tebligat almak için KEP hesabı sahibi olunması zorunluluğu da buna en iyi örnektir” dedi.

Devlet dairesine gitme, kuyrukta bekleme dönemi sona erecek....

E-tebligat, Kayıtlı E-Posta (KEP) uygulamasından sadece bir tanesi. KEP’in bir diğer uygulama alanı olan e-yazışma sayesinde kamu kurumları birbiriyle çok hızlı iletişime geçerken işleri yavaşlatan, süreçleri uzatan birçok uygulama ortadan kalkacak. Devlet dairelerindeki uzun kuyruklar tarih olacak hatta kuruma gitmeye gerek kalmayacak. TNB KEP Genel Müdürü Kürşat Güney, “E-devlet sürecine geçişi hızlandıran KEP, tüm kamu kurumlarının birbirleriyle önceden karşılıklı entegrasyonuna veya protokol imzalanmasına gerek kalmadan elektronik ortamda iletişime geçmesini sağlayacak, bu durum vatandaşa da yükselen hizmet kalitesi olarak dönecek” dedi.

Hayatımızı kolaylaştıracak KEP uygulamalarından bazıları şunlar:
 • E-posta veya telefon aracılığı ile yapılamayan her türlü bankacılık işleminde bankaya gitme veya faks çekerek talimat verme dönemi sona erecek.
 • Her türlü doğal gaz, elektrik, su gibi abonelik işlemleri KEP hesabı ile evinizden çıkmadan yapılabilecek.
 • Kamu kurumlarından talep ettiğiniz bilgi ve belgelere KEP yoluyla ulaşabileceksiniz.
 • Devletin ve özel sektörün size güvenli olarak ulaştırmak istediği her türlü özel bilgi ve belge (sağlık raporları, tahlil sonucunuz, adli sicil kaydınız, diplomanız ve not dökümünüz, faturalarınız, vb..) kolayca elinizde ve güvenli arşivinizde olacak.
 • Yaşamın içinden herhangi bir konuyu ilgili kaymakamlıklara, emniyet makamlarına, muhtarlıklara, tapu, nüfus müdürlüklerine, il ve ilçe belediyelerine iletmek için KEP sistemi kullanılabilecek.
 • Birçok hukuki bildirim ve yazışma, KEP ile yapılabilecek, adliyelerde görülen davaların işleyiş süreleri kısalacak. Elektronik deliller mahkemelere elektronik olarak sunulabilecek.
 • Telifli eserlerin elektronik ortamda gönderiminde karşılaşılan kopya, taklit, aşırma, esinlenme gibi durumların önüne geçmek için KEP sistemi kullanılacak.
 • Aile içi bir karar, mal, eşya paylaşımına yönelik bir mutabakat, KEP sistemi üzerinden yapılarak belgeli ve daha resmi bir forma sokulabilecek.
 • Site aidatı, apartman bakım hizmetleri gibi apartman ve site yönetimine iletilmek istenen hususlar KEP hesabıyla yapılabilecek.
 • İşe giriş evraklarının toplanması, vize başvuruları kolaylaşacak.
 • Günlük yaşamda yaptırılan tadilatlarla ilgili elektrik, tesisat, fayans ustası gibi meslek erbapları ile yapılan gayri resmi ve sözlü anlaşmaları, resmileştirmek ve kayıt altına almak için KEP sistemi kullanılabilecek.