Basın Bültenleri

Çalışanı da işvereni de güvence altına alan yeni bir dönem başlıyor... “Önceden KEP olsaydı iş hukuku dava sayısı ve dava süreleri azalırdı”

Yeni Türk Ticaret Kanunu’yla hayatımıza giren, elektronik tebligat yönetmeliği ile e-tebligat almak için zorunlu hale getirilen Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmeti, İnsan Kaynakları alanında da yeni bir dönemi işaret ediyor. Bundan sonra maaş artış bildirimleri, bordro gönderimleri, performans değerlendirmeleri, uyarı yazıları, eleman başvurularının yanıtlanması, iş akdinin çalışan ve işveren tarafından feshi gibi süreçlerin takibinde kullanılacak olan KEP, çalışan ve işveren arasındaki iletişimi şeffaf ve güvenilir bir ortama taşıyacak. İK süreçlerinde doğru kayıt ve hızlı hizmet esasına dayanan yeni bir dönemi işaret eden KEP, bu alanda anlaşmazlığa düşülen birçok olayı ve yasal süreç başlatılan yüz binlerce davayı da azaltacak faydalar içeriyor.

Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesinde uzun yıllardır kullanılan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminin, ülkemize özgü hukuksal alt yapısı tamamlandı. Ülkemizde, 1 Temmuz 2012 tarihli yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal olarak geçerli elektronik yazışma ve bildirim olarak tanımlanıyor. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunlu hale getirilen KEP uygulaması, tüm e-iş süreçlerini hızlandıracak güvenli bir iletişim altyapısı sunuyor.

Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürülüğü verilerine göre 350 bine yakın iş hukuku davasının bulunduğuna dikkat çeken TNB KEP Genel Müdürü Kürşat Güney, “KEP’in insan kaynakları iş süreçlerine dahil edilmesi e-iş süreçlerine yeni bir boyut getirecek, iş hukuku davalarının daha hızlı çözüme kavuşmasını hatta azalmasını sağlayacak.” dedi. Şeffaf yönetim anlayışının en önemli unsurlarından biri olan çalışanla iletişim olgusuna önem veren tüm kurumsal yapıların en kısa sürede KEP adresi alacağına dikkat çeken Güney, “TNB KEP’in sunduğu çözümler, İK yazılımları ile de uyumlu olduğundan maliyetleri düşürmekte, verimliliği artırmakta ve kurumlara eskisine oranla daha hızlı ve güvenli bir iletişim altyapısı sunmaktadır” dedi

İnsan Kaynaklarında KEP uygulama alanları:
 • İşe başlama formu
 • Maaş bildirimleri, bordro gönderimleri
 • Performans değerlendirmeleri
 • Uyarı /savunma yazıları
 • İş sözleşmesi
 • Zimmet tutanakları
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iç yönergeler
 • Fazla çalışma muvafakatnamesi
 • İş başvurularının yanıtlanması
 • İş akdinin çalışan ve işveren tarafından feshi
 • Terfi, atama, görevlendirmeler
 • İş takipleri
 • Kurumsal duyurular
 • Kalite ve İK politika, prosedür ve proses değişiklik bildirimleri
KEP ile Neler Yapılabilecek?
 • İlişki içinde olunan bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunulabilecek,
 • Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığı, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu belgelenebilecek,
 • Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte içerik bütünlüğü sağlanacak,
 • KEP ile göndereceğiniz önemli bir e-posta, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkar edilemeyecek,
 • KEP ile yapacağınız bildirim yasal bir bildirim haline gelecek, uyuşmazlık durumlarında da hukuki bir delile dönüşecek.