Basın Bültenleri

KEP’ten öncesi ve KEP’ten sonrası...

Çocuklarımıza masal gibi gelecek

Türk Ticaret Kanunu ile hayata geçirilen Kayıtlı Elektronik Posta, alıştığımız iadeli taahhütlü postanın elektronik hali olarak tanımlanabilir. Bu yeni iş modeli, şirketler için daha güvenli bir ticaret anlamına gelirken vatandaşlar için zaman ve mekandan bağımsız birçok işlemin yapılabilmesiyle eş anlamlı kullanılacak. Değişen ticari ve sosyal hayatı KEP’ten önce ve KEP’ten sonra diye tanımlayacağımıza vurgu yapan TNB KEP Genel Müdürü Kürşat Güney, “Durum böyle olunca alışılagelen birçok uygulamanın tarihe karıştığına şahitlik edeceğiz” dedi.  Çocuklarımıza KEP’ten önceki iş yapış şekillerini bakın masal gibi nasıl anlatacağız?

1. Eskiden tebligatlar postacı tarafından adrese ulaştırılır, kişinin adreste bulunaması halinde kişiye tebliğ yapılamazdı.

KEP’ten sonra: Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığı, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu belgelenebilmektedir.

2. Bankada yapılacak bir işlem için şubeye gidip sıra numarası alıp saatlerce sıra beklerdik.

KEP’ten sonra: E-posta veya telefon aracılığı ile yapılamayan her türlü bankacılık işleminde bankaya gitme veya faks çekerek talimat verme dönemi sona eriyor.

3. Herhangi bir abonelik iptali söz konusu olduğunda ilgili kurumun abonelik işlemlerinde saatlerce beklenir, dilekçe yazılır ve haftalarca talebin işleme alınması beklenirdi.

KEP’ten sonra: Her türlü doğal gaz, elektrik, su gibi abonelik işlemleri KEP hesabı ile evinizden çıkmadan yapılabilecek.

4. Adli sicil kaydı ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep edilen herhangi bir belge için şahsen başvuru yapılması gerekmekteydi. Söz konusu kurumlardan gelen birçok önemli evrak kaybolurdu. 

KEP’ten sonra: Devletin ve özel sektörün size güvenli olarak ulaştırmak istediği her türlü özel bilgi ve belge (sağlık raporları, tahlil sonucunuz, adli sicil kaydınız, diplomanız ve not dökümünüz, faturalarınız,  vb..) kolayca elinizde ve arşivinizde olacak.

5. Elektronik hiçbir belde delil özelliği taşımadığından ticaret ve medeni hukuk konulu birçok dava yıllarca sürüyor hatta çok uzun süren birçok dava mührü zamana uğruyor ya da delil yetersizliğinden kapanıyordu.

KEP’ten sonra: KEP yoluyla gönderilen epostalar delil niteliği taşıdığından birçok hukuki bildirim ve yazışma, KEP ile yapılabilecek, adliyelerde görülen davaların işleyiş süreleri kısalacak. Elektronik deliller mahkemelere elektronik olarak sunulabilecek.

6. Miras işlemleri ve mal paylaşımları aile içinde sıkıntılara sebebeiyet vermekte ve vasiyetler genellikle sözlü olarak iletildiğinden aile içi anlaşmazlıklara sebebiyet vermekteydi.

KEP’ten sonra: Aile içi bir karar, mal, eşya paylaşımına yönelik bir mutabakat, KEP sistemi üzerinden yapılarak belgeli ve resmi bir forma sokulabiliyor.

7. Eskiden site aidatları elden ödenir, apartman bakım hizmetleri ve alınan kararlar sözlü paylaşılır ve birçok kez konut sahipleri ve sakinleri arasında tartışmalara sebebiyet verirdi.

KEP’ten sonra: Ödenen site aidatı, apartman bakım hizmetleri, yönetim toplantılarında karar alınan hususların duyurusu KEP hesabıyla yapılabiliyor.

8. Evinizde bir tadilat yaptırmaya karar verdiğinizde usta ile sözlü anlaşır, çoğu kez işin başında anlaşılan proje, teslimat sırasında değişime uğradığından işçi ve işveren arasında sıkıntılar yaşanırdı. 

KEP’ten sonra: Günlük yaşamda yaptırılan tadilatlarla ilgili elektrik, tesisat, fayans ustası gibi meslek erbapları ile yapılan gayri resmi ve sözlü anlaşmaları, resmileştirmek ve kayıt altına almak için KEP sistemi kullanılabiliyor.

9. Ulusların gelecek vizyonunun önemli bir parçası olan akademik üretkenlik alanında çok sayıda yayın hırsızlığı yaşanıyor, bilimsel çalışmalar sanal birçok tehditle karşı karşıya kalıyordu.

KEP’ten sonra: Akademik alanda kariyer yapan akademisyenlerin ürettiği her türlü yayının, bilimsel verilerle beslenen her türlü özgün içeriğin korunması ve güvenle paylaşılması bundan sonra KEP ile koruma altına alabilecek.

KEP adresiyle gönderilen bir iletinin standart e-postadan farkı nedir?

  • - Gönderici ve alıcı kimlikleri bellidir.
  • - Gönderim, teslim ve okunma zamanı değiştirilemez.
  • - İçerik bütünlüğü korunur.
  • - Uyuşmazlık durumunda hukuken geçerlidir.
  • - Gönderici, alıcı ve içerik bilgilerinin parmak izi oluşturulur. 
  • - Gönderim, teslim ve okunma zamanları değiştirilemeyecek şekilde damgalanır.
  • - KEP teslimi sonrasında okunmamış olsa bile ertesi iş günü sonunda, KEP gönderisinin alıcı tarafından yasa gereği okunduğu kabul edilir.
  • - Tüm adımlarda oluşturulan KEP delilleri hizmet sağlayıcılar tarafından kayıt altına alınır ve 20 yıl boyunca saklanır. Etebligatlar için saklama süresi 30 yıldır.

KEP konusunda detaylı bilgi için: www.tnbkep.com.tr