Basın Bültenleri

Kayıtlı Elektronik Posta gönderimi konusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından lisanslanan ilk özel kuruluş TNB KEP faaliyete geçiyor. TNB KEP’ten bireylere ücretsiz KEP hesabı…

TNB KEP

Türkiye Noterler Birliği Vakfı’nın sahibi olduğu TNB KEP, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr.Tayfun Acarer’in katılımıyla düzenlenen toplantıda, vatandaşlara, kamu ve özel sektör kuruluşlarına vereceği hizmetleri tanıttı. BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer’e, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, Türkiye Noterler Birliği Vakfı Başkanı Fahri Köse, TNB KEP Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücel ve TNB KEP Genel Müdürü Kürşat Güney tarafından, Türkiye’nin iletişim altyapısına yaptıkları yatırımlardan ve KEP konusunda gösterdikleri vizyoner yaklaşımdan dolayı teşekkür plaketi verildi. TNB KEP, kuruluşu şerefine 1 Haziran tarihine TNB KEP hesabı açacak tüm bireylere Kayıtlı Elektronik Posta hizmetini ücretsiz sunacak.

Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesinde uzun yıllardır kullanılan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminin, ülkemize özgü hukuksal alt yapısı tamamlandı. Ülkemizde, 1 Temmuz 2012 tarihli yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal olarak geçerli elektronik yazışma ve bildirim olarak tanımlanıyor. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunlu hale getirilen KEP uygulaması, tüm e-iş süreçlerini hızlandıracak güvenli bir iletişim altyapısı sunuyor.

KEP, ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, sözleşme feshi, ihale, teklif, sözleşme paylaşımı, şirket beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderileri, anonim şirketlerin toplantı çağırıları gibi bildirimleri, elektronik ortamda yapabilmeyi sağlıyor ve bu iletileri yasal bir bildirim haline getirerek, güvenli ve hızlı biçimde karşı tarafa ulaştırıyor. Ayrıca, KEP ile kurumlar yasal tebligatları elektronik olarak alabilecekler.

KEP ile Neler Yapılabilecek?

İlişki içinde olunan bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunulabilecek.

Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığı, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu belgelenebilecek.

Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte orjinal hali korunacak

KEP ile göndereceğiniz önemli bir e-posta, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkar edilemeyecek.

E-posta ile yapacağınız bildirim yasal bir bildirim haline gelecek, uyuşmazlık durumlarında da gönderdiğiniz e-posta hukuki bir delile dönüşecek.

TNB KEP, e-posta ile yapılan bildirimleri yasal hale getiren ve e-postayı hukuki bir delile dönüştüren bu yeni sistemi Türkiye’de tanıtan ilk özel kuruluş oldu. Çeşitli kamu ve özel kuruluşu temsilen üst düzey yöneticilerin katıldığı TNB KEP’in tanıtım toplantısında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr.Tayfun Acarer de bir konuşma yaptı.


TNB KEP

BTK Başkanı Dr. Acarer: “KEP, sisteme önemli katkı sağlayacak”

“Bilgi ekonomisinin geçerli olduğu günümüzde, bilginin bütünlüğünün, erişilebilirliğinin, paylaşımının ve yetkisiz erişime maruz kalmamasının sağlanması çok önemlidir” diyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, “Kayıtlı Elektronik Posta sisteminin bu konuda ciddi bir katkı sunacağına inanıyorum. Elektronik ortamda yapılan her iş ve işlem, günlük yaşamımızın kalitesini artıracak şekilde etki yapmaktadır. Dolayısıyla bir taraftan bunların yaygınlaşmasını sağlarken diğer taraftan da güvenlik ve güvenilirliklerinin sağlanması gerekmektedir. Siber güvenlik konusu da her zaman önemle üzerinde durduğumuz konuların başında gelmektedir” dedi.

“50 milyona yakın internet kullanıcısı bulunan, 640 kamu hizmetinin e-devlet üzerinden sunulduğu ve 14,5 milyon kayıtlı e-devlet kullanıcısı bulunan; kritik altyapıların elektronik ortama aktarılmış olduğu, eğitimden sağlığa, eğlenceden ticarete kadar bir çok alanda dijital ortamın kullanıldığı Türkiye’ye Kayıtlı Elektronik Posta hizmetinin hayırlı olmasını dilerim” diyerek sözlerini tamamlayan BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer’e Türkiye’nin iletişim altyapısına yaptıkları yatırımlardan ve KEP konusunda gösterdikleri vizyoner yaklaşımdan dolayı teşekkür plaketi verildi.


TNB KEP

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar: “Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) bizim işimiz” Kanunda da belirtildiği üzere noterliğin bir kamu hizmeti olduğunun altını çizen Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar;

“İşi, hukuki güvenliği sağlamak olan bizlerin Kayıtlı Elektronik Posta hizmetinden uzak kalmamız söz konusu olamazdı. İşimizi, yasaların izin verdiği ölçüde, teknolojik gelişmelerle değişen yeni iş yapma şekillerine göre uyarlayarak elektronik ortamda da sürdürmek istedik. KEP, bizim işimiz çünkü e-postayı yasal bir bildirime dönüştüren yeni bir sistemden söz ediyoruz.

İnsanlık tarihi kadar eski bir mesleğin mensubu olarak bizim işimiz diyoruz çünkü; Türkiye Noterler Birliği çatısı altında 40 yılı aşkın süredir elde edilmiş benzersiz bir bilgi birikimine ve deneyimli insan kaynağına sahibiz. Güvenli postanın yeni adresi mesajıyla yola çıkan TNB KEP, 13 Ocak 2012 tarihinde kuruldu ve yaptığı başvuru sonrasında BTK tarafından lisanslanan ilk özel kuruluş oldu. TNB KEP, sadece KEP alanında hizmet verecek bir oluşumun çok ötesindedir. TNB KEP, elektronik noterlik hizmetlerine giden vizyonumuzun da yeni adımlarından biridir ve bu öngörüyle yapılmış bir planlamanın sonucudur. Nasıl doktorluk mesleği, insan varoldukça varlığını koruyacak bir meslekse, noterlik de insanın adalet arayışı ve demokratik hukuk sistemi var oldukça varlığını sürdürecek bir meslektir. Değişen dünya düzeninde biz noterler de değişiyor, yeni çağın gerektirdiği yeni iş yapış şekillerini toplumun faydasına sunuyoruz. Bundan sonra e-postanın yeni adı KEP olacak ve TNB KEP’le birlikte anılacaktır. “ dedi.

Türkiye Noterler Birliği Vakfı Başkanı Fahri Köse: “TNB KEP bugün, bütün süreçleriyle en güvenli hizmeti vermeye hazır durumdadır”

Gelişen teknolojiyle beraber iş yapış şekillerinin de değiştiğinin altını çizen Türkiye Noterler Birliği Vakfı Başkanı Fahri Köse, Kayıtlı Elektronik Posta hizmetleri de hayatı kolaylaştıran zamanı çok daha verimli ve ekonomik olarak kullanmayı sağlayan bir hizmet özelliği taşımaktadır. İster yüz yüze, ister ekonomik platform da olsun; bir belgenin güvenliği söz konusu ise ,orada noterlik mesleği önem taşır, noterin var olduğu alanlarda , bilişim güvenliğinin yansıra aynı zamanda hukuki güvenlikten de söz edilebilir. Türkiye’mizin en ücra köşelerinde bile vatandaşa hizmet vermek üzere yaklaşık 1800 noktasında hizmet veriyor oluşumuz, güçlü hukuki alt yapımız regülasyonlara hâkimiyetimiz ve yetişmiş insan kaynağımızdan aldığımız güç ve öz güvenle kurduğumuz TNB KEP şirketi; üretim, dağıtım, hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren tüm şirketlere ve aynı zamanda kamuya hizmet sunacaktır.

Ülkemizde ilk olarak TNB KEP gerek kamudan, gerekse özel şirketlerimiz ve bütün vatandaşlarımızdan gelecek başvuruları karşılayabilecek yeterlikte hizmet vermeye hazır hale geldi. Hizmete bir adım önde başlamış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kamusal alanda hizmet veren her oluşum, toplumun bir adım önünden gitmeli ve bireylere rehberlik etmelidir. İşte bu bilinçle ülkemize ve milletimize hizmet etmek kararındayız. TNB KEP bugün, bütün süreçleriyle en güvenli hizmeti vermeye hazır durumdadır. GÜVENLİ e-postanın yeni adresi: “TNB KEP”tir. ” dedi.

TNB KEP Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücel: “Kurumlara zorunlu olan KEP, çok kısa bir sürede bireylerin de hayatını kolaylaştıracak”

“Vazgeçilmez hale gelen e-postanın KEP yoluyla güvenli ve kayıtlı yeni bir düzene oturtulmasından büyük bir heyecan duyuyoruz” diyen TNB KEP Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücel, “Hukuki geçerliliği olmayan ve her an anlaşmazlıklara zemin hazırlayabilen e-postanın güvenli iletişimin vazgeçilmezi olması için TNB KEP olarak var gücümüzle çalışacağız. Sistemin yaygınlaşmasında kritik başarı faktörü; KEP Hizmet Sağlayıcıların sunduğu hizmetin kalitesi olacaktır. Kamu kurumları ve şirketler için zorunlu olan KEP sistemi çok kısa sürede bireyleri de içine alacak, sağlıklı ve güvenilir bir elektronik iletişim dönemi yaşayacağız” dedi.

TNB KEP Genel Müdürü Kürşat Güney: “KEP ile birlikte “görmedim, duymadım, bilmiyorum dönemi sona eriyor”

TNB KEP’in bugünkü gelişmiş teknolojik altyapısı ve yetkin insan kaynağı ile güvenli, kayıtlı elektronik posta hizmeti sunmaya hazır olduğunun altını çizen TNB KEP Genel Müdürü Kürşat Güney “Hepimiz için son derece yeni bir kavram olan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)’yı gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmeti olarak tanımlıyoruz. Kayıtlı ekonomi, şeffaf yönetim gibi kavramların iş dünyasının değişmezi olduğu günümüzde KEP de bize yeni bir dönemi işaret ediyor. Bundan böyle elektronik ortamda gönderdiğiniz bir e-posta için öne sürülebilecek görmedim, duymadım, bilmiyorum gibi tüm bahaneler tarihe karışıyor. Hukuki geçerliliği olan, delil kabul edilen e-postaların güvenle yerine ulaşması için TNB KEP olarak kamu ve özel kuruluşlar ile bireylere her türlü desteği vermeye hazırız. Kuruluşumuz şerefine Haziran ayına kadar TNB KEP hesabı açan bireylere, Kayıtlı Elektronik Posta hizmetini ücretsiz sunuyoruz” dedi.

KEP Gönderileri 20 Yıl Saklanacak

KEP ile gönderilecek belge ve içerik özellikleri KEP hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından 20 yıl süre ile saklanmak zorunda. Dosya içeriğinin görülmediği KEP uygulamasında, kullanılan özel bir teknoloji sayesinde sadece o veriyi tanımlayan dosya izi (hash değeri) alınıyor. Belgenin “parmak izi” olarak da tanımlanabileceği bu uygulama, taraflar arası uyuşmazlık halinde delil özelliği taşıyacak ve adli mercilerin vereceği kararlarda belirleyici olacaktır.