Basın Bültenleri

RTÜK, KEP kullanımı için duyuru yayımladı... Medya kuruluşları için son tarih: 19 Ocak 2014

1 Temmuz 2012 tarihli yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanımı konusunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da atağa geçti. RTÜK, yaptığı duyuruda bundan sonra tüm tebligatların KEP adresi üzerinden yapılacağını ve medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 19 Ocak 2014 tarihine kadar KEP hesabı almaları gerektiğini vurguladı.

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunlu hale getirilen Kayıtlı E-Posta (KEP), yasal olarak geçerli elektronik bildirimdir.

Başta Adalet Bakanlığı ve tebligat yollayan tüm kamu kurumları, 19 Ocak 2013’de yayınlanan e-tebligat yönetmeliğiyle tebligatları alıcılarına KEP (Kayıtlı E-Posta) ile ulaştıracaklar. KEP adresi olmayan şirketler ise tebligat alamayacak. Bu gelişmeler paralelinde kendisine bağlı olan medya kuruluşlarına tebligatların elektronik posta yoluyla yapılacağını belirten RTÜK, “Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların herhangi bir hak kaybına uğramaması için, 19 Ocak 2014 tarihine kadar elektronik tebligat adreslerini Üst Kurul’a bildirmeleri zorunludur” uyarısında bulundu.

“Para cezası yok ama tebligat da yok”

Anonim ve limited şirketler için zorunlu hale getirilen KEP sistemiyle ilgili en fazla sorunun ceza konusunda geldiğine değinen TNB KEP Genel Müdürü Kürşat Güney ”Her yeni uygulama hayata geçirilirken bir uyum süreci gerektirir. KEP adresi zorunlu ancak bir para cezası şu aşamada söz konusu değil. Yakın zamanda KEP adresi olmayan şirketler tebligat alamayacak. Devlet, göndereceği son kağıt tebligatlarda da e-tebligata uygun bir KEP adresi temin edilmesi için uyarıda bulunacak. Çoğu zaman uygulamanın dışında kalmak, bazı süreçlerden mahrum bırakılmak en iyi ceza yöntemi olur. Tebligat almak için KEP hesabı sahibi olunması zorunluluğu da buna en iyi örnektir” dedi.

Tüm Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP) Almasına İlişkin Genel Duyuru

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 32 nci maddesi 10 uncu fıkrasında “Üst Kurul tarafından verilen uyarı kararları, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun Üst Kurula bildirdiği elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tebliğ edilir. Üst Kurula bildirilen elektronik posta adresinde değişiklik yapılmasına rağmen bu değişiklik Üst Kurula bildirilmediği takdirde, önceki adrese yapılan tebligat yapılmış sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan, 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Elektronik tebligat” başlıklı 7/a maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.” hükmü ile, 19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat adresi edinme” başlıklı 6’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir.” ve “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.” hükümleri uyarınca, tebligatların elektronik yolla yapılabilmesi için anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinmeleri zorunlu kılınmıştır.

Bu kapsamda; Üst Kurumumuzca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara yapılacak tebligatlar elektronik yolla gerçekleştirilecek olup, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların herhangi bir hak kaybına uğramaması için, Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.” hükmü uyarınca;

http://www.btk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/kayitli_elektronik_posta/kephs.php bağlantısında yer alan ve Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından “kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı” olarak yetkilendirilmiş şirketlerden temin edilecek elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresinin (Örneğin; …@...kep.tr) 19/01/2014 tarihine kadar Üst Kurula bildirilmesi gerekmektedir.

KEP ile Neler Yapılabilecek?
  • Elektronik tebligat alabilecek,
  • İlişki içinde olunan bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunulabilecek,
  • Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığı, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu belgelenebilecek,
  • Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte içerik bütünlüğü sağlanacak,
  • KEP ile göndereceğiniz önemli bir e-posta, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkar edilemeyecek,
  • KEP ile yapacağınız bildirim yasal bir bildirim haline gelecek, uyuşmazlık durumlarında da hukuki bir delile dönüşecek.