Mahremiyet Uyarısı

1. TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret Anonim Şirketi (TNB KEP), sunduğu kayıtlı elektronik posta hizmeti ve ek hizmetleri, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sağlar.

2. TNB KEP veri korumasını destekleyici politikalar ile birlikte veri koruması ve mahremiyeti kurallarını uygulamaktadır ve iş ortaklarını da bu politika ve prosedürlere uymakla yükümlü kılmıştır.

3. Tüm TNB KEP personeli veri koruma eğitimi almış ve bununla ilgili politikalar ve destekleyici prosedürlere uygun şekilde davranmak zorundadır.

4. Yalnızca meşru kurumsal amaçlar için kaçınılmaz olarak gerekli olan ilgili ve uygun kişisel bilgiler TNB KEP tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenir.

5. TNB KEP tarafından başvuru sırasında BAŞVURU FORMLARI aracılığıyla edinilen kişisel bilgiler, 25.08.2011 tarihinde 28036 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Kayıtlı Elektronik Posta hizmetleriyle ilgili işlemlerde kullanılmak amacıyla alınmaktadır.


6. TNB KEP edinilen kişisel bilgileri, doğru ve gerekli hallerde güncel olarak hazır bulundurur ve hesap sahibine güncellemeleri yapabilmesi amacıyla gerekli olanakları sağlar. Bu bilgileri yalnızca yasal ve düzenleyici ya da meşru kurumsal amaçlar için yönetmelikte belirtilen süre zarfında en az yirmi yıl muhafaza eder.

7. TNB KEP yasal zorunluluk halleri dışında kişisel bilgileri kimseyle paylaşmaz ve bu bilgileri T.C. sınırları içerisinde muhafaza eder.

8. TNB KEP verdiği servislerle ilgili mevzuat gereği saklamakla görevli olduğu delilleri KEP Yönetmeliği'nde belirtilen şekliyle en az yirmi yıl saklar.

9. TNB KEP “Kişisel bilgi toplayan çerezler (cookies)" kullanmaz.

10. Kişisel bilgilerinizin mahremiyeti ile ilgili soru ve sorunlarınız için aşağıdaki iletişim adresinden TNB KEP’ye ulaşabilirsiniz.

Adres: Söğütözü cad. No:4 Söğütözü/Ankara
Telefon: (312) 218 81 00 - Fax: (312) 218 81 09
bilgi@tnbkep.com.tr